لوازم بهداشتی
لوازم بهداشتی لندر
شیشه شور دوقلو لوکی بی بی
شیشه شور دوقلو-سایز بزرگ-هرعدد 40000ریال-12 عدد 360000ریال
سرشیشه ارتدنسی لوکی بی بی
سرشیشه ارتدنسی- هرعدد 15000ریال-60عدد 600000ریال
شیرخوری130 لوکی بی بی
شیشه شیرخوری بهداشتی-هرعدد 40000ریال-12عدد 360000ریال-60عدد 1200000ریال
شیرخوری240و300 لوکی بی بی
شیشه شیرخوری بهداشتی 240و300 میلی لیتر -هر عدد 50000ریال-12عدد-480000ریال-60عدد 1800000ریال
قلاده بیکن
قلاده یا بند حمایتی کودک- هرعدد 60000ریال-12عدد 360000ریال
اسفنج حمام بیکن
صندلی دوکاره موزیکال
صندلی و لگن موزیکال-2کاره-1عدد250000ریال-6 عدد 900000ریال
صندلی دوکاره موزیکال
لگن وصندلی موزیکال -2کاره-1عدد250000ریال-6عدد 900000ریال
فلاسک استیل سرد و گرم 500میلی
ظرفیت 500میلی-12 ساعت سرد و گرم- یک عدد 230000ریال -6عدد-1200000ریال-50عدد-9000000ریال
[1] 2